Ehitus- ja kaeveluba

1.09.14

Ehitusload

Taotluste ja teatiste esitamine blankettide abil

Üheks võimaluseks taotluste ja teatiste esitamiseks on teha seda käsitsi täidetavate blankettide abil. Selleks tuleb ehitisregistri veebilehelt http://www.ehr.ee vajalikud blanketid välja trükkida, käsitsi ära täita ja esitada paberil kohalikule omavalitsusele.

Projekteerimistingimuste väljastamiseks esitatakse vallavalitsusele vabas vormis avaldus.

Täiendav info tel. 767 9051 või 524 0634 (vallavanem)

Toimetaja: MARGUS TEDER