Sotsiaal ja tervishoid

1.12.16

Teenistuskoht

Nimi Telefon E-post
Sotsiaaltöötaja Õnneke Hermaste 767 9055, 5309 0670 onneke@karula.ee
Lastekaitsetöötaja Merike Viilup 767 9055, 5305 9257 merike2@karula.ee

 

Vastuvõtuajad:

E 09.00 - 11.00 ja 13.00 - 15.00, T 09.00 - 11.00 ja 13.00 - 15.00, R 09.00 - 11.00

Toimetaja: MARGUS TEDER

Teata abivajavast lapsest

01. jaanuaril 2016 hakkas kehtima uus lastekaitseseadus, mis näeb ette abivajavast ning hädaohus lapsest teatamise kohustuse (§ 27, 31). Seadus sätestab, et kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast või hädaohus olevast lapsest, on kohustus anda teada sellest vallavalitsusele, politseile 112 või lasteabitelefonil 116 111 (24h).

Karula valla lastekaitsetöötaja Merike Viilup: merike2@karula.ee, telef:  767 9055. Karula Vallavalitsus: karula@karula.ee

Teatises on vajalik välja tuua: teataja kontaktandmed, seos lapsega, kas teataja soovib jääda anonüümseks, abivajava lapse andmed ning teatamise põhjus.