Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart

8.10.14

Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaarti saab taotleda vallavalitsusest tasuta.

Parkimiskaart antakse taotluse alusel välja isikule kellel esineb:

·         keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle;

·         ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise, või ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Parkimiskaarti võib kasutada vaid juhul, kui sõidukist väljub kaardi omanik.

Parkimiskaart annab õiguse:

·         Parkida avalikes tasulistes parkimiskohtades tasuta;

·         asulas peatuda ja parkida peatumist või parkimist keealvate liiklusmärkide mõjupiirkonnas, välja arvatud teelõigul, mis on tähistatud peatumise keelujoonega;

·         parkida parkimist keelavate liiklusmärkide mõjupiirkonnas, piiratud parkimisajaga parklates ettenähutst kauem ja õueala teel väljaspool parklat 

Parkimiskaart antakse isikule välja tasuta.

Parkimiskaardi väljaandmise aluseks on:

·         tööealisele puudega isikule Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus, milles on märgitud kas liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle vastab keskmisele-, raskele- või sügavale puude raskusastmele;

·         lapsele ja pensioniealisele puudega isikule Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus ning pere- või eriarsti teatis, milles on märgitud kas liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle vastab keskmisele-, raskele- või sügavale puude raskusastmele;

·         ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekaldega isikule pere- või eriarsti väljastatud teatis, milles on märgitud kas liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle vastab keskmisele-, raskele- või sügavale puude raskusastmele.

Parkimiskaart antakse välja puuet tõendavale dokumendile märgitud puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks.

Ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral antakse parkimiskaart välja funktsiooni kõrvalekalde tõenäolise möödumise perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 6 kuuks. Ajutise parkimiskaardi tähtaega pikendatakse täiendavaks 6 kuuks üksnes pere- või eriarsti tõendi alusel.

Parkimiskaardi taotlemiseks tuleb esitada:

1)      Avaldus;

2)      isikut tõendav dokument;

3)      SKAst  väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus;

4)      lapsel ja pensioniealisel puudega isikul ja ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral pere- või eriarsti teatis;

5)      foto 3 x 4 cm.

Küsimuste korral palun pöörduda sotsiaaltöötaja Õnneke Hermaste poole telefonil 767 9055 ja 5309 0670 või meilitsi onneke@karula.ee

Toimetaja: MARGUS TEDER