Rahva- ja külamajad

8.11.17

Lüllemäe Kultuurimaja - Lüllemäe, Karula vald, 68116 Valgamaa
Perenaine: Leili Rätsepp 5302 7342 - maja broneerimise osas palume pöörduda antud numbril. Broneerimisel nädalavahetuseks palume pöörduda vähemalt kaks nädalat varem. Kultuuri- ja huvialakeskuse rendileping. Avaliku ürituse loa taotlus.

RINGID 2016/2017

Jrk. nr.

    ring

päev

kellaaeg

Juhendaja/vastutaja

1

Jooga

teisipäev

14.30

Katrin (Carmen)

2

Rahvatants (naisrühm)

kolmapäev

17.30

Elin

3

Segaansambel

kolmapäev

19.00

Piret

4

Memmede lauluansambel

neljapäev

13.00

Helle

5

Loovus

neljapäev

13.00

Ene

6

Laste muusikring (pilliõpe, laul)

neljapäev

14.00

Helle

7

Rahvatants (Meie Memmed)

neljapäev

14.00

Heidi

8

Linetants

neljapäev

16.30; 17.00, 18.00

Eve

9

Peotants (edasijõudnud)

pühapäev

16.00

Marika

10

Peotants (algajad)

pühapäev

18.00

Marika

Lisainfo kultuuritöötajalt 53 301 511

Karula valla avatud noortekeskus

Karula valla Avatud Noortekeskus tegutseb endistes postkontori ruumides Lüllemäel. Noorsootöötaja töötab 80 tundi kalendrikuus. Toimuvate noorteürituste ja keskuse lahtiolekuaegade info avaldatakse jooksvalt igakuiselt Karula ANK facebook kodulehel.

Noorsootöötaja Carmen Tsvetkov GSM +372 5802 2614, e-post: carmen.tsvetkov@gmail.com

 

Toimetaja: MARGUS TEDER