Karula valla üldplaneering

18.09.14

Karula valla üldplaneering.

Kaartidega saate tutvuda siin.

Karula valla üldplaneeringu ülevaatamine:

Karula Vallavolikogu otsustas oma 21.04.2014 istungil kinnitada Karula valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemused (lisatud) ja jätta üldplaneeringuna kehtima Karula Vallavolikogu 25.04.2008 määrusega nr 6 kehtestatud Karula valla üldplaneering.

Toimetaja: MARGUS TEDER