Ohtlikud jäätmed

14.12.15
Ohtlike jäätmete äraandmiseks või täpsema info saamiseks pöörduda vallavanem Rain Ruusa poole telefonidel 524 0634, 767 9051 või e-posti teel rain@karula.ee.
Toimetaja: MARGUS TEDER