Sa asud: Esileht

Prindi

Rootsi energiatõhusa ehituse arhitekt jagas kogemusi

16.06.2010

Juuni alguses esines Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudis ning Läti Keskkonnaministeeriumis avalikul seminaril Rootsi arhitekt, Göteborgi keskkonnaauhinna laureaat Hans Eek. Loengus rääkis Eek passiivmaja ehitusstandardite kasulikkusest.

Hans Eek on säästliku linnaplaneerimise ja kõrge energiatõhususega hoonete uuringute ja arendustegevusega tegelenud viimased 30 aastat. Tema kogemus tõestab, et ka põhjamaade kliimas on võimalik ja otstarbekas luua kõrge kvaliteediga passiivmajastandardile vastavaid hooneid.

Oma ettekandes jagas Eek tähelepanekuid ning teadmisi, mida ta viimased kolm aastakümmet kogunud on. Läti arhitekt Ervins Krauklis andis ülevaate enda projekteeritud esimese passiivmajatehnoloogiaga ühepereelamu ehitusest Lätis. Hans Eek ja Ervins Krauklis külastasid ka Eesti esimest passiivmajatehnoloogiaga lasteaeda Kaseke Valga linnas.
Vaata ka TÜ tehnoloogiainstituudi videosalvestusi, kus Eek räägib energiatõhusa ehituse kogemustest Rootsis:

http://www.youtube.com/user/iluosakond#p/u/9/yRfVkUJHtZ4

http://www.youtube.com/watch?v=llYYH24g7uA

Seminar toimus Euroopa Liidu Estlat programmi Eesti-Läti projekti „Active Through Passive" (eesti k. "Jätkusuutlike ja madala energiatarbega hoonete ja rajatiste kasutamise arendamine Lätis ja Eestis") raames. Projekti eesmärk on Eesti ja Läti vahelise koostöövõrgustiku loomine energiasäästliku ehituse alal suurendamaks elanike teadlikkust energiasäästust ning soodustamaks madala energiatarbega tehnoloogiate kasutamist ehituses. Projekti käigus viiakse ellu mitmeid tegevusi energiasäästlike lahenduste tutvustamiseks Eestis ja Lätis - luuakse vastavateemaline õpetlik internetiportaal, korraldatakse seminare ja kursusi ning koostatakse õppematerjalid, töötatakse välja ühine juhendmaterjal ja kriteeriumid madala energiatarbega ehitustest, põhilahendused hoonete renoveerimiseks madala
energiatarbega ehitisteks. Sihtrühmaks on professionaalid, spetsialistid ja kohalikud omavalitsused, kuid ka eraisikud.

„Active through passive" projektis osalevad partneritena Valga Linnavalitsus, Tartu Ülikool, Läti Kaubandus- ja Tööstuskoda, MTÜ Passive House Latvia, MTÜ Zalas Majas ja Strenči kihelkonnaduuma. Projekt algas 1. veebruaril 2010 ning kestab kuni 31. juulini 2011.

 

Meelis Linnamägi
Valga Linnavalitsuse arenguameti juhataja
766 9964; 558 7784

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?